Geneza złóż mineralnych występujących w Polsce

Tekst powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst i scenariusz lekcji: Magdalena Filewicz

Film: Krzysztof Poznański

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.