Gram w zespole instrumentalnym

Szkoła podstawowa
Muzyka