Granice funkcji opisanych kilkoma wzorami w kilku różnych przedziałach