Hamlet jako jeden z najważniejszych bohaterów literatury światowej. Hamletowskie monologi