Hierarchizacja tematów w malarstwie akademizmu europejskiego