I zasada termodynamiki a szczególne przemiany gazu doskonałego