Idealizacja na antyczny wzór w klasycystycznych rzeźbach Antoniego Canovy