Ilościowe i jakościowe sposoby prezentacji zjawisk na mapach