Zgłoś uwagi

Informatyka

Edukacja
Gimnazjalna
Informatyka

Co zrobić w razie awarii komputera? Czy można pracować w chmurze? Czy duszek może wyjść z labiryntu? Dowiesz się z e-podręcznika.

Treści
Projekty przekrojowe
Pojęcia

autor:
Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Lidia Aparta, Sławomir Szaruga, Izabela Dubaniewicz, Maciej Kacperski, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki

opinia językowa:
Joanna Dobkowska

opinia merytoryczna:
Liliana Byczkowska-Lipińska, Łukasz Tomczyk

opinia WCAG:
Przemysław Rogalski