Informatyka

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka

Co zrobić w razie awarii komputera? Czy można pracować w chmurze? Czy duszek może wyjść z labiryntu? Dowiesz się z e-podręcznika.

Treści
Projekty przekrojowe
Pojęcia

Autor:
Przemysław Rogalski, Łukasz Tomczyk, Liliana Byczkowska-Lipińska, Joanna Dobkowska, Janusz Wierzbicki, Maciej Borowiecki, Maciej Kacperski, Izabela Dubaniewicz, Sławomir Szaruga, Lidia Aparta, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Anna Koludo, Tomasz Krupa, Jarosław Koludo