Zgłoś uwagi

Informatyka

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Informatyka

Jak zaprojektować stronę WWW? Do czego przydaje się dokumentacja projektu? Jak zaprogramować aplikację? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do e-podręcznika.

autor:
Piotr Napieralski, Krzysztof Guzek, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Maciej Kacperski, Sławomir Szaruga

opinia językowa:
Joanna Dobkowska

opinia merytoryczna:
Liliana Byczkowska-Lipińska, Łukasz Tomczyk

opinia WCAG:
Przemysław Rogalski