Instrukcja warunkowa – ćwiczenia

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka

Tekst: Maurycy Gast

Opracowanie i multimedia: Paweł Kuliński, Kinga Wiśniewska