Instrukcja warunkowa w języku Python

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka
Udostępnij

Tekst: Jakub Kamiński

Opracowanie i multimedia: GroMar.eu sp. z o.o.