Instytucjonalni uczestnicy życia społecznego

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Autor:
we współpracy z PWN Wydawnictwo Szkolne, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o., tekst: Witold Kunicki-Goldfinger, tekst: Maciej Podbielkowski, tekst: Agata Kunicka-Goldfinger