Interpretujemy pole pod wykresem zależności siły od drogi.