Ire – nie taki czasownik nieregularny straszny, jak go malują

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna