Jak brać miarę z natury, by nadać miarę ludzkim sprawom? Pitagorejczycy