Jak obliczyć granicę funkcji w punkcie, korzystając z definicji Cauchy'ego?