Jak obliczyć granicę funkcji w punkcie, korzystając z definicji Heinego?