Jak powstają wiązania typu pi

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Tekst: Agata Jarszak-Tyl

Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.