Jak za pomocą prawa Hessa obliczyć entalpię tworzenia?

Tekst: Robert Wróbel, Małgorzata Krzeczkowska, Joanna Loch, Aleksander Mizera

Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.