Jak za pomocą wykresów przedstawić kinetykę reakcji chemicznej?

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Tekst: Aleksandra Marszałek-Harych

Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.