Jak zbudowane są cząsteczki alkanów?

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Tekst: Wioleta Kopek-Putała

Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.