Jak zbudowane są cząsteczki cykloalkanów?

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Tekst: Wioleta Kopek-Putała

Opracowanie i multimedia: GroMar Sp. z o.o.