Jakie informacje możemy pozyskać na podstawie obserwacji i pomiarów prowadzonych w terenie?