Jan III Sobieski – miłośnik kultury antycznej cz. II