Jan Mordawskki, Geografia Kaszub.

Książka pomocniczna do nauki języka regionalnego – kaszubskiego, a także do nauki historii i kultury Kaszubów.