Józef Czapski

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Historia sztuki
Plastyka