Khan Academy

Scenariusz zajęć z informatyki na temat korzystania z portalów przeznaczonych do kształcenia na odległość. Film (samouczek) prezentujący, czym jest Khan Academy. Film (samouczek) dotyczący korzystania z portalu Khan Academy.