Klasyczna forma sonatowa

Szkoła podstawowa
Muzyka