Klasyfikacja królestwa zwierząt

Zapoznanie uczniów z różnorodnością organizmów zwierzęcych na Ziemi. Przedstawienie klasyfikacji królestwa zwierząt.