Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa – analiza aktu prawnego

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Michał Franaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.