Konwicki czyta Mickiewicza. O Lawie. Opowieści o „Dziadach” Adama Mickiewicza