Ku pamięci – wieczór poświęcony jednemu z kompozytorów (twórców muzycznych)