Kultura i życie

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Rusz w podróż w czasie i przestrzeni za sprawą utworów literackich antyku, średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Autor:
Adam Pietrasiewicz, dr Tomasz Karpowicz, dr Magdalena Trysińska, prof. Jadwiga Bednarek, Contentplus.pl sp. z o.o., Artur Preisner, Ryszard Balicki, Tomasz Piekot, Joanna Bajda, Marcin Poprawa, Izabela Magdziarczyk, Andrzej Jarosz, Dariusz Dybek, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna