Kultura i życie

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Język polski

Rusz w podróż w czasie i przestrzeni za sprawą utworów literackich antyku, średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Autorzy:
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Dariusz Dybek, Andrzej Jarosz, Izabela Magdziarczyk, Marcin Poprawa

Koordynator prac zespołu autorów:
Joanna Bajda, Tomasz Piekot

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Jadwiga Bednarek, dr Magdalena Trysińska

Opinia językowa:
dr Tomasz Karpowicz

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Adam Pietrasiewicz