Zgłoś uwagi

Kultura i życie

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Język polski

Rusz w podróż w czasie i przestrzeni za sprawą utworów literackich antyku, średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Adam Pietrasiewicz

Opinia językowa:
dr Tomasz Karpowicz

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
dr Magdalena Trysińska, prof. Jadwiga Bednarek

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Koordynatorzy prac:
Artur Preisner, Ryszard Balicki

Koordynator prac zespołu autorów:
Tomasz Piekot, Joanna Bajda

Autorzy:
Marcin Poprawa, Izabela Magdziarczyk, Andrzej Jarosz, Dariusz Dybek, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna