Kultura i życie

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Rusz w podróż w czasie i przestrzeni za sprawą utworów literackich antyku, średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Autor:
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Dariusz Dybek, Andrzej Jarosz, Izabela Magdziarczyk, Marcin Poprawa, Joanna Bajda, Tomasz Piekot, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Jadwiga Bednarek, dr Magdalena Trysińska, dr Tomasz Karpowicz, Adam Pietrasiewicz