Kultury prefiguratywne, kofiguratywne i postfiguratywne