Kultury prefiguratywne, kofiguratywne i postfiguratywne

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie