Kurs logiki: lekcja 28. Schematy wnioskowania logicznego cz. 1: modus ponendo ponens, modus tollendo tollens