Kwadratura koła, czyli spór arabsko-izraelski o rządy nad Palestyną w latach 1945–1949