Lądolód anatarktyczny i grenlandzki – porównanie

Tekst: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.