Liczba wszystkich k-elementowych wariacji z powtórzeniami zbioru n–elementowego