Liczba wszystkich permutacji zbioru n-elementowego