Ludzie, pieniądze, idee. Nowe koncepcje ekonomiczne