Mierzymy tętno w spoczynku i po wysiłku – próba Ruffiera

Scenariusz i materiały multimedialne do lekcji WF w ramach której uczeń pozna sposoby dokonywania pomiaru tętna w spoczynku i po wysiłku oraz pozna przykładową próbę wydolnościową.