Minikoszykówka – kozłujemy w biegu ze zmianą kierunku ruchu

Scenariusz i materiały multimedialne do lekcji WF na której uczeń pozna poprawną terminologię poznanych ćwiczeń i pozna reguły zabaw i gier sportowych, poznanych podczas lekcji.