Mit Herkulesa i jego wpływ na kulturę europejską

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna