Mit o Parysie i jego znaczenie w kulturze epok późniejszych

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna