Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny

Szkoła podstawowa
Matematyka
Udostępnij

Prezentowany program nauczania matematyki „Moja matematyka” pozwala uczniowi na dokładniejsze zrozumienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności, pokazuje również, że matematyka może być przyjazna, a jednocześnie pozwala osiągnąć sukces na miarę możliwości ucznia.

W programie omówiono cele ogólne i szczegółowe kształcenia ogólnego, procedury osiągania celów, metody aktywne w nauczaniu matematyki a także plany dydaktyczno – wynikowe z podziałem na klasy oraz na umiejętności jakie powinien posiadać uczeń z zaległościami, uczeń przeciętny oraz uczeń zdolny po każdej lekcji czy po roku szkolnym.

Prezentowany program proponuje na lekcjach z matematyki korzystanie z aplikacji multimedialnych takich jak: aplikacje typu TIK (elementy technologii informacyjno-komunikacyjnej), TAB (wykorzystanie tablicy interaktywnej) czy e-learn (nauczanie na odległość).