Moje miejsce wypoczynku – tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu

Zestaw materiałów do lekcji wf-u podczas której uczeń pozna warunki, jakie powinny być spełnione, aby dane miejsce było miejscem wypoczynku.