Motyw romantycznej nostalgii w wierszu Cypriana Norwida Moja piosnka [II]