Motyw starości na przykładzie Opowiadania o starych kobietach Tadeusza Różewicza

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.