Muzyka rozrywkowa w XVIII wieku: serenada, divertimento.

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki